...

DE TEAMCOACH

Wil je meer informatie? Meld je dan aan voor de online introductieworkshop!

DE TEAMCOACH

Wil je meer informatie? Meld je dan aan voor de online introductieworkshop

Start opleiding:
4 oktober 2024

CRKBO, St!R

Standaard: € 6.953
Gereduceerd: € 6.321
(excl. arrangementskosten)

Inhoud opleiding

 

De Opleiding bestaat uit drie onderdelen:

BASIS: Introductie teamcoaching in 4 dagdelen
VERDIEPING: Verdieping in je functioneren als teamcoach, dit is een vervolg op de Basis/Introductie
MASTERCLASS: Je kiest 2 dagdelen uit het aanbod Masterclasses

Wanneer je alle onderdelen succesvol doorloopt, kan je de aanvraag doen tot accreditatie teamcoach bij de St!R.

In de opleiding De Teamcoach leer je hoe je alle aspecten die invloed hebben op een teamproces en op jouzelf als professioneel teamcoach, kunt inzetten. Naast het theoretisch kader met betrekking tot groepsdynamica (IPG-model), ga je zelf vanaf dag 1 ervaren wat groepsdynamiek met jou doet. Je wordt onderdeel van een opleidingsgroep waarin spiegelen, oefenen en kwetsbaarheid, werken met het krachtenveld en het omgaan met eigen weerstanden en die van anderen aan de orde komen. Reflecteren op eigen handelen en vanuit eigenaarschap de volgende stap zetten staat centraal gedurende deze opleiding.

Leren in de praktijk

Gelijk aan de opleidingsdagen ga je het geleerde direct in de praktijk oefenen en uitproberen; je gaat als teamcoach aan de slag met een zelfgekozen team. Juist door veel te oefenen ga je steeds meer je eigen stijl ontdekken èn hoe je jouw uitdagingen kan opzoeken. Samen met de opleiders reflecteer je regelmatig op je doelstellingen, observaties, analyse, programma en interventies die je inzet bij jouw team(s).

Persoonlijke begeleiding

De ervaringen die je opdoet als teamcoach zijn de input als casus tijdens supervisie die je aangeboden krijgt gedurende de opleiding. In een kleinere groep en setting is er tijd en ruimte om dieper in te gaan op jouw casus en leerdoelen. Daarnaast heb je regelmatig contact met de opleiders over de voortgang van je ontwikkeling.

Eigen keuze ruimte

Om tegemoet te komen aan ieders eigen leerbehoefte biedt de opleiding een keuzeprogramma aan ter verdieping en verbreding van de opleiding. In deze vrije ruimte maak je eigen keuzes die passen bij jouw ontwikkeling. Daarmee kunnen we beter inspelen op jouw leervragen en neem je zelf sturing op de leerontwikkeling die jij wilt doormaken. Denk bij deze vrije keuze ruimte aan hoorcolleges, zelfstandige theoretische verdieping, ervaringen uitwisselen met alumni en masterclasses.

Met de masterclasses spelen we in op actuele en relevante thema’s in het veld van teamcoaching, zoals online teamcoaching, het coachen op zelforganisatie van teams, systemisch werken met teams, regressie en stagnatie van teams en verschillen die interne en externe teamcoaches tegenkomen wanneer zij hun vak uitoefenen.

Voor wie?

 

Deze St!r erkende opleiding De Teamcoach is ontwikkeld voor onder andere:

  • Groepstrainers, HR professionals en scrummasters die de rol als teamcoach willen gaan vervullen;
  • Coaches met een individuele coachopleiding en -praktijk die teamcoaching aan hun expertise willen toevoegen;
  • Interne coaches in organisaties die teams in hun organisatie coachen;
  • Teammanagers die zich willen door ontwikkelen naar teamcoaching als eerste beroep.

Ben je leidinggevende of teamleider en wil je je verder bekwamen in het coachen van je eigen team? Kijk dan bij de opleiding.

De trainers

Trainer

Jiske Gunkel trainer opleiding Teamcoaching

Trainer

Trainer

Trainer

Trainer

Trainer

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Eva Bloemen

Opleidingscoördinator

Teamcoaches bij ABN AMRO

Bekijk de korte video waarin ABN AMRO vertelt waarom en hoe zij 37 St!R gecertificeerde teamcoaches inzetten in (de transitie naar) een zelforganiserende omgeving.

Is dit de opleiding die je zoekt? 

We hebben ook mooie opleidingen op het gebied van:

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.