...
Jiske Gunkel trainer opleiding Teamcoaching

Jiske Gunkel

Trainer

Ken je dat, wanneer je iets ingewikkelds hebt overwonnen, dat je daar het beste gevoel aan overhoudt? Dat heb ik met het coachen van een team. Want teamcoaching is gewoon hartstikke veel omvattend. Je moet als teamcoach namelijk met van alles rekening houden zoals groepsdynamiek, leiderschap, groepsfase, communicatieprocessen maar ook de context speelt mee. En juist die moeilijkheidsgraad is waar ik energie van krijg. Elke groep heeft weer zijn eigen groepsdynamische processen, onderlinge bondjes en manieren van communiceren. Ik vind het geweldig om daar mee te werken, interventies te bedenken en de teams naar zelfstandigheid te mogen begeleiden.

Sinds 2010 werk ik met verschillende soorten teams en groepen. Steeds mag ik daar mijn rugzak aan ervaring blijven vullen! Al die verhalen en verschillende invalshoeken neem ik mee als trainer bij de opleiding. In hart en nieren ben ik een docent (beide ouders) ik vind het geweldig als opleider te mogen begeleiden en richting geven. Als teamcoach is mijn doel juist om een groep reflectief te laten zijn en zelfsturing te bevorderen.

Ik teamcoach en train vaak in het Engels bij internationale bedrijven, maar ook bij veel non-profit organisaties kom ik langs. Die afwisseling van al die verschillende soorten bedrijven en organisaties vind ik geweldig omdat ik steeds verschillende kijkjes in de keuken krijg en daardoor mijn eigen horizon ook verbreed.

Jiske is werkzaam als teamcoach, trainer en theatermaker; “Mijn werk is divers maar steeds met dezelfde rode draad, namelijk in al mijn werk begeleid ik mensen in het verbinden met anderen, maar ook begeleid ik hen om de verbinding aan te gaan met zichzelf.”

Jiske is trainer in de opleiding De Teamcoach.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.