...

MASTERCLASS

ORGANISEREN VAN TEAMS!

5 juli 2024 – dr. Tom Peeters – max. 24 deelnemers

Inhoud 

 

Teamcoaches hebben veel expertise in het begeleiden van teams om zich verder te ontwikkelen, teampatronen te helpen doorbreken en te werken aan een klimaat van veiligheid en vertrouwen in een team.

In opleidingen tot teamcoach wordt een rijkdom aan inzichten en expertise aangeboden om te komen tot een teamanalyse en een plan van aanpak. Meerdere methodieken en theoretische kaders worden daarvoor gebruikt. Tegelijkertijd is duidelijk dat veel processen in teams mede worden bepaald door de wijze waarop een team is georganiseerd.

Deze masterclass gaat in op de kernelementen die zorgen voor een effectief en productief team-functioneren en er wordt invulling gegeven vanuit een organisatiekundig en veranderkundig perspectief. Daarbij komen vragen aan bod als:

  • Wat is de teamopdracht en wordt deze ondersteund door een heldere visie en missie van de organisatie?
  • Hoe zijn de werkprocessen van het team georganiseerd?
  • Hoe krijgt roldifferentiatie in een team gestalte?
  • Op welke wijze worden besluitvormingsprocessen in een team georganiseerd?

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Eva Bloemen

Opleidingscoördinator

Monique van Neutegem

Onderwijsinhoudelijke zaken en studentenbegeleiding

Heb je vragen? We zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag. Mailen kan altijd, info@coachcollege.nl

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.