...

MASTERCLASSES

Interesse? Deze masterclasses zijn bedoeld voor:

– Alumni van de opleiding Winning Teams / opleiding De Teamcoach
– Groepstrainers, HR professionals en scrummasters die de rol als teamcoach of facilitator regelmatig vervullen
– Individuele coaches die ook met groepen en teams werken
– Teammanagers die zich willen ontwikkelen op het vlak van teamcoaching

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.