...

OPLEIDING DE COUNSELOR

Post HBO-erkend

OPLEIDING
DE COUNSELOR

Post HBO-erkend

Start opleiding:
2 oktober 2024

NOBCO, STIR, CRKBO, LVPW

Standaard: € 3.195
Gereduceerd: € 2.875
(excl. arrangementskosten)

Inhoud opleiding

Begeleiden van dieperliggende vraagstukken
Counseling is een diepere vorm van hulpverlening en coaching. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is om mensen te leren omgaan met diepere worstelingen en levensvragen, zodat ze hun innerlijke mogelijkheden en (eigen) wijsheid kunnen inzetten. De counselor zet zichzelf in als instrument en creëert veilige randvoorwaarden waarin de coachee kan groeien.

In counseling werk je als begeleider op het bestaansniveau van de coachee. Overlevingsstrategieën en dieperliggende mechanismen worden aangeraakt en bewust gemaakt. Dat vraagt van de counselor ruime ervaring in persoonlijke begeleiding en diepe kennis van de eigen mechanismen. Alleen dan kun je jezelf als instrument hanteren.

Een counselingstraject kan een transformerende werking hebben; het leven van een coachee kan diepgaand veranderen wanneer bewust oude patronen losgelaten worden. Dat is een bijzonder proces om te mogen begeleiden.

Onderwerpen
In de opleiding komt een breed scala aan onderwerpen voorbij dat betrekking heeft op het werken met dieperliggende thema’s. Behalve het onderzoeken van begrippen als overdracht-tegenoverdracht, bestaansniveau en het werken in het hier-en-nu, komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: Hoofd-hart-instinct, werken met emoties, systemische blik, hechting & trauma, rouw & verlies en de ‘Compassionate Inquiry’ – benadering van Gabor Maté.

Voor een uitgebreid overzicht van het programma, kijk onder het tabje ‘Programma en opleidingsdata’.

Het verschil tussen counseling en psychotherapie
Al worden de benamingen voor persoonlijke begeleiding nogal eens met elkaar verward, counseling ligt nog ver verwijderd van psychotherapie. Bij psychotherapie is er sprake van stoornissen of verstoringen in de persoonlijkheid. Voor een counselor is het van belang het onderscheid te kunnen maken en te kunnen vaststellen wanneer doorverwezen dient te worden naar een gespecialiseerd psychotherapeut. Basiskennis van DSM V en pathologische patronen is daarom een onderdeel van deze opleiding.

Opleiders
Hoofdopleider en ontwerper van de opleiding is Hilde Bolt. Zij is al jarenlang verbonden aan Coach College de Baak en is naast ontwerper en hoofdopleider van “De Stress en Burn-Out Coach” tevens auteur van diverse boeken.
Marijke Levelink en Eric de Waard zijn de expert-trainers, die beiden een dag in het curriculum verzorgen. Marijke Levelink zal dag 5 begeleiden; Eric de Waard dag drie.

De supervisie wordt begeleid door Lieuwe Koopmans.

Voor wie
De opleiding is bedoeld voor:

• Studenten die de tweejarige opleiding tot Master Coach hebben afgerond. Samen met de leergang ‘De Stress en Burn-Out Coach’ leidt het afronden van De Counselor tot het erkende diploma Master Counselor. Daarmee kun je toewerken naar lidmaatschap bij een Beroepsvereniging Counseling en vergoeding door zorgverzekeraars.

• Ervaren coaches en andere professioneel begeleiders die willen werken met dieperliggende problematiek en levensvragen. Om deze opleiding te kunnen volgen is een vooropleiding in persoonlijke begeleiding en werkervaring een voorwaarde. Basisprincipes in het professioneel begeleiden zoals coachmodellen en overdracht en tegenoverdracht worden verondersteld bekend te zijn.

De trainers en supervisor

Trainer

Lieuwe Koopmans

Supervisor

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Kelly Helinski

Opleidingscoördinator

Gerelateerde opleidingen

Bekijk ook eens deze opleidingen:

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.