...

ALUMNI

Alumni

Wij hechten er belang aan om ook na de opleiding met elkaar in verbinding te blijven. 

Alumni van Coach College de Baak worden twee keer per jaar uitgenodigd om tegen gereduceerd tarief deel te nemen aan de Inspiratiedag. Naast het volgen van een programma rond een actueel onderwerp met betrekking tot coaching, is er gelegenheid om met elkaar bij te praten tijdens de lunch en de borrel.  

Als oud-student word je vanuit Coach College de Baak op de hoogte gehouden over de activiteiten waaraan je kunt deelnemen.

Het verhaal van onze studenten

Coach College de Baak is trots op studenten die na afloop van hun opleiding een bloeiende praktijk oprichten.
Graag presenteren wij een overzicht van een aantal van hen met hun website.

Binnenkort vind je hier ook ervaringen van oud-studenten die het geleerde toepassen in hun dagelijkse werkomgeving.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.