...

MASTERCLASS

ONLINE TEAMCOACHING

16 oktober 2024 – Eskil Elfferich & Marjanne Peters – max. 18 deelnemers

Inhoud 

 

Teamcoaching online; hoe doe je dat? Hoe maak je online écht contact? Hoe zorg je voor een veilig werkklimaat? Hoe zorg je voor voldoende impact? Krijg je de deelnemers voldoende ‘mee’? Hoe creëer je voldoende diepgang?

Online teamcoachen biedt kansen voor de teamcoach en extra uitdagingen. De professionele teamcoach gebruikt de kracht van het online medium. Door de asynchroniteit, de sociale anonimiteit en de kracht van taal bewust in te zetten als teamcoach, kun je een optimale blended mix creëren. De impact van je werk neemt toe!

Als teamcoach die óók online werkt, sluit je aan op het ondersteunen van virtuele en fluïde teams, op internationaal opererende teams en op teams die vanuit verschillende locaties met elkaar samenwerken. Voordelen van online teamcoaching zijn een hogere effectiviteit van bijeenkomsten, plaats onafhankelijk samenwerken, ontwikkelen in kleine stappen, hoogfrequent contact en grotere betrokkenheid van de deelnemers. Je gaat leren zien hoe teamprocessen scherp en puur naar voren komen.

In deze masterclass kijken we naar de voordelen, de uitdagingen, de do’s en don’ts. We introduceren de Triple-A methode en we inspireren je op het gebied van werkvormen.

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Eva Bloemen

Opleidingscoördinator

Heb je vragen? We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag. Mailen kan altijd,  info@coachcollege.nl

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.