...

MEET2LEARN

Meet2Learn

Meet2Learn is onze online leeromgeving. Hier vind je als student alle studie-informatie en kun je communiceren met je groep.

Voor het Alumni-platform is een aparte module ingericht.

Inloggen op Meet2Learn

Je kunt hier inloggen op Meet2Learn met de gegevens die je per mail hebt ontvangen.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.