...

Coaching bij Stress & Burn-out

Post HBO-erkend

Coaching bij Stress & Burn-out

Start opleiding:
8 november 2024

NOBCO, St!R, CRKBO

Standaard: € 3.959,96
Gereduceerd: € 3.638,96
(excl. arrangementskosten)

Inhoud opleiding

 

Steeds vaker worstelen mensen met – werkgerelateerde – stress. Dat heeft invloed op de energie en het functioneren en leidt soms ook tot uitval (burn-out). Omgaan met werkdruk, energieverlies, balans in werk en privé, het proces van uitval tot herstel; je zult ze regelmatig tegenkomen in de coachpraktijk. Deze opleiding geeft handvaten om daar als coach mee te werken.

Brede kennis van het veld

Je opereert als coach in een speelveld waarin de leidinggevende, huisarts en bedrijfsarts ook een rol hebben. Je hebt kennis nodig van wettelijke kaders. En je moet goed onderscheid kunnen maken tussen – overmatige – stress en bijvoorbeeld een depressie.

Hoe ziet de training eruit?

De opleiding Coaching bij Stress en Burn-out bestaat uit een inleidend college, een zestal trainingsdagen en twee dagdelen supervisie in groepjes van vier. Gedurende de training doe je een begeleidingstraject van vijf gesprekken, waarop je reflecteert tijdens de trainingsdagen en in de supervisie.

Intake en aanpak

In de opleiding leer je waar je op moet letten als een cliënt met een stress-gerelateerde vraag bij jou komt. Je kan signalen herkennen, krijgt oog voor red-flags en leert hoe er mee om te gaan. Begrenzen is een belangrijk thema in het domein van stress- en burn-out. Ook voor de coach. Hoe baken je jouw rol af en manage je de verwachtingen? In deze opleiding krijg je tools waarmee de cliënt kunt begeleiden.

College: Stress en burn-out: de basis

In dit werkcollege staat de vraag centraal wat onder stress en burn-out wordt verstaan en hoe deze zich onderscheiden van andere psychische problematiek. We bespreken een aantal oorzaken en mogelijkheden tot preventie op fysiologisch, psychologisch en sociaal vlak. Voor wat betreft de begeleiding, gaan we in op de richtlijnen hiervoor vanuit verschillende beroepsgroepen en de wettelijke kaders (Wet Poortwachter). Mede aan de hand van een concrete casus staat steeds centraal wat de mogelijkheden en beperkingen van coaches zijn.

Begeleidingstraject

Iedere deelnemer aan de training oefent in een begeleidingstraject met een cliënt. Van dit traject maak je een verslag. Het geeft input voor reflectie en is onderwerp in de supervisie. Zo leer je van en met elkaar aan de hand van verschillende voorbeelden uit de praktijk.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor:

• Studenten die de tweejarige opleiding tot Master Coach hebben afgerond. Samen met de leergang ‘De Counselor’ leidt het afronden van Coaching bij Stress en Burn-out tot het diploma Master Counselor. Daarmee kun je toewerken naar lidmaatschap bij een Beroepsvereniging Counseling en vergoeding door zorgverzekeraars.

• Ervaren coaches en andere professioneel begeleiders die willen werken met dieperliggende problematiek rondom het thema Burn-out. Om deze opleiding te kunnen volgen is een vooropleiding in persoonlijke begeleiding en werkervaring een voorwaarde. Basisprincipes in het professioneel begeleiden zoals coachmodellen en overdracht en tegenoverdracht worden verondersteld bekend te zijn.

De trainer

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Kelly Helinski

Opleidingscoördinator

Is dit de opleiding die je zoekt? 

We hebben ook mooie opleidingen op het gebied van:

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.