...

MASTERCLASS

MONITOREN VAN TEAMONTWIKKELING

25 september 2024 – Dr. Jerôme van Dongen – max. 24 deelnemers

Inhoud 

 

Teamcoaches zijn gericht op het bevorderen van teamontwikkeling en teameffectiviteit. Deze masterclass is gericht op het leren monitoren op deze teamontwikkeling. Welke onderzoeksmethoden (kwalitatief en kwantitatief) kun je als teamcoach gebruiken om de teamontwikkeling ‘te meten’ en monitoren? Hoe kun je meten en monitoren van teamontwikkeling gedurende het hele proces inbedden in het proces van teamcoaching? Wat kun je eraan doen dat de monitoring van de teamontwikkeling door teamleden in eigenaarschap van henzelf wordt opgepakt en een vervolg krijgt in de teamontwikkeling.

Deze centrale vragen komen aan de orde tijdens deze Masterclass.

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Eva Bloemen

Opleidingscoördinator

Heb je vragen? We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag. Mailen kan altijd, info@coachcollege.nl

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.