trainer opleiding Teamcoaching

Rutger Slump

Trainer - Supervisor

Rutger Slump (1978) is executive trainer en teamcoach met een focus op teamwerk en vernieuwing in continu veranderende omgevingen om tot duurzame ontwikkeling te komen. Zijn centrale uitdaging is hoe je met gewone mensen tot buitengewone dingen kan komen. Waarom buitengewoon? Het gewone kunnen we vangen in een systeem; het gaat om het verschil te maken in hetgeen we niet direct kunnen vastleggen in regels en waar je het in je eentje niet langer meer redt. Playfulness speelt in zijn aanpak een centrale rol: het ontwikkelen van een omgeving voor jezelf en anderen om in goed samenspel verder te komen.

“Rutger is curious, tenacious, full of pleasant surprises and he will keep you on your toes and on the right track.” (Evert Jan de Groot, Directeur ABN AMRO IT International).

Rutger heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden van teams
…. van profit tot non-profit sector;
… van strategisch vraagstuk tot onderling gedoe;
… en van directie tot een te groot secretariaat in een te kleine ruimte.

Achtergrond
Na zijn studie Bestuurlijke Informatiekunde (Msc) werkte Rutger als projectleider aan de TU Delft. In dezelfde jaren zette hij de professionele improvisatiegroep Tilburg Tigers op, waarin hij leerde hoe je als team kan presteren onder druk en waar je terugvalt op de zekerheid van oude patronen. In 2004 maakte hij de overstap naar leiderschapsinstituut de Baak en begeleidde hij menig bedrijf en team in de zoektocht naar ondernemerschap en vernieuwing. Vanuit zijn opeenvolgende ervaringen in grotere organisaties schreef hij in 2014 samen met Simon Douw het boek Baakbreker ‘zo maak je ruimte voor vernieuwing’, waarin teams, creativiteit en kleur bekennen een centrale rol spelen.

Rutger is bij Coach College de Baak trainer in de opleiding De Teamcoach.

Bij al onze trainers zijn vanzelfsprekend dezelfde eindtermen en dezelfde te verwerven competenties leidend.