...
Petra van Houtum - trainer coachopleiding Europees Instituut de Baak

Petra van Houtum

Trainer - Supervisor

Petra van Houtum werkt sinds 1994 als zelfstandig opleider/trainer, coach, counselor en supervisor.
Zij is een ervaren en procesgerichte begeleider voor individuen en groepen binnen diverse contexten.  Als trainer en executive coach zet zij binnen allerlei soorten organisaties  en onderwijsinstellingen haar ervaring in in verschillende coachings- en (persoonlijk) leiderschapsprogramma’s.

In haar trainingen creëert  Petra een veilige leeromgeving waarbinnen jij jezelf kan ontmoeten in contact met de ander. Dit proces van ontmoeten met alles wat zich aandient, is wat haar raakt en wat zij met liefde en passie begeleidt.

Petra’s aanpak is cliënt- en systeem gericht, zij werkt met dat wat is en was waarbij zij gebruik maakt van het hier-en-nu, vanuit de thema gecentreerde interactie en haar eigen levenservaring.

Petra werkt vanuit verbinding, is intuïtief en doelgericht.  Kenmerken van haar manier van werken zijn echtheid, integriteit, scherp waarnemen, inleven en improviseren. Zij confronteert, vol respect en acceptatie, creatief en met humor.

Met haar expertise inspireert Petra jou om uitdrukking te geven aan je ware zelf. Zij werkt graag met de diepere lagen van ( onze) ervaringen. Thema’s rondom verbinding en intimiteit hebben Petra’s bijzondere aandacht.

Petra is supervisor en trainer in de opleiding Coach Practitioner, Master Coach en in de opleiding De Teamcoach.

 

‘Scherp, zorgvuldig en oog voor wat nodig is.’

‘De training is goed opgebouwd, uitnodigend, veilig. Heel erg ervaringsgericht, oefenen en de praktijk. Goede trainer, zorgvuldig, congruent en veilig.’

‘Heel deskundig, congruent aan waar de opleiding voor staat. Rustig, goed doorpakken, veilig en respectvol het proces van iedere deelnemer goed in zicht. Betrokken. Heel fijn.’

Bij al onze trainers zijn vanzelfsprekend dezelfde eindtermen en dezelfde te verwerven competenties leidend.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.