...
Joost Ruijgrok

Joost Ruigrok

Trainer - Supervisor

Joost Ruigrok is trainer in de opleiding De Stress &Burn-out Coach. Hij werkt als mobiliteitsadviseur, loopbaanadviseur, trainer, coach en counselor bij Amsterdam UMC afdeling HR/P&O en bij de coachpool Amsterdam UMC. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf ‘Joost Ruijgrok Coaching’.

Joost heeft jarenlange ervaring als loopbaanadviseur en re-integratiecoach/mobiliteitsadviseur waarbij hij in trajecten en trainingen vrijwillige en verplichte mobiliteit, samen met de coachee/re-integrerende medewerker en de opdrachtgever, werkt aan herstel en opbouw van vitaliteit en coping. Hij gaat op een luchtige manier de diepte in en werkt praktisch en toegepast.
De basis van gelijkwaardigheid, openheid en duidelijkheid is een leidraad in zijn samenwerking.

Stilstand is dodelijk,
maar voortgaan eer de tijd daartoe gekomen is
zou onheil brengen
I Ching

Bij al onze trainers zijn vanzelfsprekend dezelfde eindtermen en dezelfde te verwerven competenties leidend.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.