...

ONZE OUD-STUDENTEN

Coach College de Baak is trots op studenten die na afloop van hun coachopleiding een bloeiende praktijk oprichten of het geleerde toepassen in hun dagelijkse werkomgeving. Graag presenteren wij hier een aantal van onze oud-studenten met hun website.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.