...

Opleiding Teamcoaching Winning Teams 

Wil jij je ontwikkelen tot Teamcoach?

In de opleiding Teamcoaching ‘Winning Teams’ leer je gebruik te maken van de kracht van een team en dit te coachen in effectieve zelfsturing in leren en werken. Een team waarin de afzonderlijke leden het beste uit zichzelf weten te halen ten dienste van het team.

Voor wie?
Winning Teams is speciaal ontwikkeld voor professionals die werken met groepen en teams en hun manier van coachen verder willen ontwikkelen en professionaliseren.

Erkend Teamcoach
Deze Teamcoachopleiding is erkend door de StiR. Na afronding kun je je bij St!r laten registreren als Erkend Teamcoach. Met je registratie bij St!R heb je een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk.

Meer weten?

Download hier de brochure!

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.