...
Marijke Levelink

Marijke Levelink

Trainer - Supervisor

Marijke Levelink is trainer in de opleiding De Stress & Burn-out Coach, evenals de opleiding De Counselor.

Zij is trainer en opleider, (herstel)coach en counselor en procesbegeleider. Marijke werkt lichaamsgericht en creëert snel en gemakkelijk veiligheid in groepen en gaat dan graag de diepte in. Haar aanpak is mild én to the point.

Zij heeft een eigen bedrijf, HorusConsult, van waaruit zij teams en professionals in zorg en onderwijs begeleidt bij teamontwikkeling en individuele coachingstrajecten.

Ook begeleidt zij mensen in hun persoonlijke ontwikkeling via een samenwerking met andere counselors in Contactwerk. Zij heeft decennialange ervaring in mediation in de zorg en heeft opleidingen verzorgd in dat gebied.

Alle ervaring en expertise komt bij elkaar in haar rol van opleider.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.