...
wouter ribbels

Wouter Ribbels

Trainer - Supervisor

Wouter Ribbels is op z’n best als hij doelgericht kan verdwalen want dan doet hij z’n mooiste vondsten. Als je iets interessant vindt, maak er dan werk van i.p.v. het uit te stellen. Immers, dan zit er de meeste energie en motivatie in. Ondertussen werkt hij al meer dan 20 jaar als organisatiecoach, trainer, individuele coach en daarvoor als directeur in de cultuur- en kunsteducatie. Ook is hij theaterregisseur en trainingsacteur. Hij is gefascineerd door hoe mensen en organisaties resultaten trachten te halen, en door de vraag hoe een zinvol leven te leiden.

Hij werkt eclectisch, er is niet één superieure methode. Inspiratie haalt hij o.a. uit kunst, theater en psychodrama, werken met oude verhalen, maskerwerk, TA, antropologie, filosofie. Hij schept een veilige sfeer, van daaruit prikkelt hij je om uit de comfortzone te komen, speels, steeds met respect voor wat er al is. Hij nodigt je uit om a.h.w. ontdekkingsreiziger te worden in je eigen leven. Een grote inspiratiebron voor hem vormt het werk van de Joodse filosoof Martin Buber (de dialoog), de contextuele therapie en het systemisch werk. “Leren leven in loyaliteit” is de uitdaging voor elk mens, het gaat er om een gezond evenwicht in halen en brengen te vinden en te creëren in werk en privé.

Wouter Ribbels is trainer in de opleiding Coach Practitioner.

‘Wouter staat sterk in de schoenen, is authentiek en staat altijd boven de materie. Geeft mij een veilig gevoel.’

‘Indrukwekkend hoe hij in de groep toch de individuele noden op het netvlies houdt.’

Bij al onze trainers zijn vanzelfsprekend dezelfde eindtermen en dezelfde te verwerven competenties leidend.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.