...
Sabrina Oudega trainer opleiding Coach Practitioner

Sabrina Oudega

Trainer

Sabrina Oudega richt zich als trainer en coach op het bewustmaken en vrijmaken van het potentieel in ieder mens. Zij werkt sinds 2007 als senior programmamaker/trainer en coach bij de Baak en is betrokken bij programma’s waarbij bewustwording en leiderschapsontwikkeling centraal staan. Zij kijkt vanuit een holistisch perspectief naar ieder mens en is gericht op duurzame verandering. Haar werkwijze kenmerkt zich door een open houding, het aanbieden van creatieve werkvormen en verschillende perspectieven, een veilige ruimte om te experimenteren en een systemische benadering. Zij is opgeleid in bedrijfskunde en counseling met vervolgopleidingen in essentiecoaching, consultancy & change en systemisch werk.

Mensen inspireren haar en zij geniet ervan hen op hun reis naar zichzelf te begeleiden. Een reis die nooit verveelt. Haar eigen loopbaan liep van buiten naar binnen: via hogere hotelschool, reclamebranche richting coaching en trainingen. Andere culturen, kunst en natuur zijn belangrijke inspiratiebronnen die zij integreert in haar werk.

 

‘Inspirerend, prikkelend.’

”Sabrina heeft mij zoveel inzicht gegeven en mij laten groeien afgelopen jaar, heel waardevol!’

‘Sabrina is een kanjer, empathisch, vriendelijk, oprecht en geeft de ruimte om bijvoorbeeld modellen te oefenen.’

Bij al onze trainers zijn vanzelfsprekend dezelfde eindtermen en dezelfde te verwerven competenties leidend.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.