...
Pierre Linssen trainer Eigen coachpraktijk starten

Pierre Linssen

Trainer

Sinds 2003 is Pierre Linssen, als oprichter van Perspectum, actief als zelfstandig project- & interimmanager en als coach/counselor. Eén van zijn uitgangspunten daarbij is: “Let’s make the impossible, possible as possible, as soon as possible”. Pierre is als geen ander in staat om mensen en teams in no-time hun verborgen talenten en hun sluimerende krachten te laten ontdekken en deze talenten en krachten ook daadwerkelijk en gericht in te laten zetten. Pierre heeft van 2006 t/m 2010 de meerjarige coaching- en counselingopleiding van het Europees Instituut gevolgd en is tevens een van de oprichters van het AlumnEI-platform.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.