...
Patrick Luyten docent coachopleiding Europees Instituut de Baak

prof.dr. P. (Patrick) Luyten

Psycholoog, hoogleraar K.U. Leuven

Functie
Psycholoog, hoogleraar K.U. Leuven

College
Psychoanalytische coaching en counseling

Prof. Dr. P. Luyten is verbonden aan de Onderzoekseenheid Psychologie van de K.U.Leuven en het Research Department of Clinical, Educational, and Health Psychology van University College London (UK). Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses betreffen de rol van persoonlijkheid, stress en relationele processen in depressie, het chronische vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie. Daarnaast is hij betrokken in onderzoek naar de rol van gehechtheid en mentalisatie bij persoonlijkheidsstoornissen. Hij ontving in 2009 de Psychoanalytic Research Exceptional Contributions Award van de International Psychoanalytical Association. Hij is ook in een privé-praktijk werkzaam.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.