...
Peter Bleumer docent Europees Instituut de Baak

drs. P.A.M. (Peter) Bleumer

Andragoloog en Organisatieadviseur

Functie
Andragoloog en Organisatieadviseur

College
Groepscounseling en teamcoaching vanuit systeembenadering (in MC)
Systeembenaderingen (in CP)

Dhr. drs. P.A.M. (Peter) Bleumer is andragoloog en organisatieadviseur. Hij is gespecialiseerd in organisatieontwikkeling, individuele en teamcoaching en psychotherapie. Hij begeleidt interpersoonlijke en irrationele processen in organisaties en geeft team- en managementtrainingen. Ook participeert Peter Bleumer in het ontwikkelingstraject “Werken met Goldstein”, dat een internationaal karakter heeft.

Peter Bleumer verzorgt in de opleiding Coach Practitioner het college Systeembenaderingen en in het tweede jaar van de opleiding tot Master Coach het college Groepscounseling en teamcoaching vanuit systeembenadering.

Daarnaast is hij expertdocent in de opleiding Van Manager naar Teamcoach.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.