...
Odile Seebregts trainer opleiding Coach Practitioner web

Odile Seebregts

Trainer - Supervisor

Odile Seebregts startte in 2003 een coachpraktijk; ze is geaccrediteerd Master Practitioner Coach bij de NOBCO/EMCC en neemt in haar werk haar achtergrond als levensloop-psycholoog, creatief therapeut en communicatietrainer mee. Communicatie speelt een belangrijke rol in de coaching, omdat je steeds het perspectief op situaties kan horen in de wijze waarop iemand zich verwoordt.

Ze werkt graag met het ‘hier en nu’: wat zich in het moment aandient (tijdens trainingen/ coaching)  heeft overeenkomsten met elders ingezet gedrag. Door hiermee te werken, ontstaat gelijk inzicht en bewustwording. Als je vervolgens kan leren om uit het oordeel en nieuwsgierig te blijven, ontstaat ruimte. Voor acceptatie, voor nieuwe overtuigingen, voor ander gedrag. In haar begeleiding spelen humor en creativiteit een belangrijke rol.

Sinds 2005 is ze opleider. Ze volgde veel cursussen voor haar eigen ontwikkeling, waaronder lichaamswerk en intuïtieve ontwikkeling.

Odile is trainer in de opleiding Coach Practitioner.


‘Hele fijne trainer, deskundig, integer, helder, authentiek.’

Ik vind dat Odile zowel met de hele groep als bij persoonlijke interventies fantastisch betrokken en tegelijk scherp en vol humor flexibel en soepel door de verschillende methodes met ons reist.’

Ieder keer kom ik zeer geïnspireerd weer thuis. Dan heb ik nieuwe blinde vlekken ontdekt en zin om nog meer te leren.’

Bij al onze trainers zijn vanzelfsprekend dezelfde eindtermen en dezelfde te verwerven competenties leidend.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.