...
Nynke Sikkema – 2 bijgesneden

Nynke Sikkema

Trainer - Supervisor

Vanaf 2001 begeleidt Nynke Sikkema mensen, teams en organisaties bij het realiseren van hun mogelijkheden zodat ze hun werk met meer plezier, succes en vervulling kunnen doen.

Nynke is teamcoach voor diverse organisaties zoals Nationale Nederlanden, de Gemeente Utrecht, Hogeschool Amsterdam en de Rabobank.

Ze is trainer in de opleiding Coach Practitioner en in de opleiding De Teamcoach van het Coach College de Baak.

Voor De Baak geeft ze de trainingen Coachend Leiderschap en Coaching on the Job en ze werkt in Spanje voor de opleiding PsychoEnergetics, een vorm van essentiecoaching.

Daarnaast heeft ze haar eigen coachings- en therapiepraktijk (registratie SBLP en RBCZ). Ze is opgeleid als lichaamsgericht psychotherapeut (Core Energetica en PsychoEnergetics).

Haar focus ligt op het creëren van een veilig klimaat waarin optimaal geleerd kan worden en waar deelnemers de uitdaging aangaan zichzelf te transformeren naar de gestelde doelen. Daarbij gebruikt ze haar intuïtie om snel tot de kern te komen.


‘Met de hulp en feedback van Nynke ben ik veel verder gekomen in mijn ontwikkeling dan ik voor mogelijk hield.’

‘Hele fijne trainer die ter plekke aansluit op de inhoud en behoefte van de groep. Naadloos het gevoel gehad dat we alles hebben behandeld en gedaan.’


‘Zoveel geleerd en doorgemaakt, alleen maar ook als groep. Wat een groei.’


‘Nynke is top!’

Bij al onze trainers zijn vanzelfsprekend dezelfde eindtermen en dezelfde te verwerven competenties leidend.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.