...
Marjanne Peters - opleiding e-coaching

Marjanne Peters

Trainer

De werkwijze van Marjanne is gebaseerd op oplossingsgericht coachen en de toepassing van het Hoofd-Hart-concept. De aanpak van Marjanne is energiek, verrassend, kleurrijk en vol beelden en metaforen.

 

Marjanne krijgt een gemiddelde beoordeling van 9,2.

‘Professional, mooie voorbereidingen, dynamisch, goede afwisseling in programma, leuke werkvormen, plezierige persoonlijkheid!’

‘Uitstekende begeleiding, deskundigheid top en ook als mens van toegevoegde waarde.’

‘Heerlijk om van een bevlogen trainster les te krijgen.’

Bij al onze trainers zijn vanzelfsprekend dezelfde eindtermen en dezelfde te verwerven competenties leidend.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.