...
LiselotteDelwel-docent ACT-2

L. (Liselotte) Delwel

Gedragstherapeut, gespecialiseerd in ACT

Liselotte Delwel heeft 10 jaar ervaring met Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Ze begeleidt en superviseert mensen in haar eigen praktijk. Daarnaast schrijft ze zelfhulpboeken, en leidt ze mensen op tot ACT professional. Haar aanpak is nuchter, licht en vrolijk, waarbij de persoonlijke waarden van mensen centraal staan.

Liselotte Delwel verzorgt in de opleiding Master Coach het college Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.