...
Kytlin Tjin A Djie docent coachopleiding Europees Instituut de Baak

K.Y. (Kitlyn) Tjin A Djie

Multicultureel systeemtherapeut, auteur

Functie
Multicultureel systeemtherapeut, auteur

College
Identiteit en context

Mevrouw. K.Y. Tjin A Djie is geboren in Paramaribo, Suriname. Zij is transcultureel systeemtherapeut en erkend als opleider door de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG). Zij heeft het model Beschermjassen ontwikkeld vanuit de jeugdhulpverlening aan migranten en is tevens eigenaar van Bureau Beschermjassen voor transculturele ontwikkeling. Ze is opleider/trainer bij diverse opleidingsinstituten.

Daarnaast verzorgt ze trainingen, coaching en procesbegeleiding in het kader van diversiteitsprojecten in organisaties. Zij verricht baanbrekend werk voor de integratie van de systeemgeoriënteerde benadering van Beschermjassen in de hulp- en dienstverlening. Beschermjassen is niet alleen van toepassing bij migranten: overal waar sprake is van uitsluiting van bepaalde groepen biedt het model handvatten om ruimte te geven aan diversiteit.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.