...
Header CoachCollege-mei-2022-87

Jeanne van Mierlo

Verlies- en rouwtherapeut

Jeanne van Mierlo werkt als rouw- en traumatherapeut/counselor/trainer/supervisor in haar praktijk BrightBlue Coaching & Training. Ze helpt mensen zelfstandig en vanuit veerkracht om te gaan met (traumatische) verlieservaringen in hun leven.

Ze helpt medewerkers die moeite hebben met veranderingen op het werk om weer met motivatie en plezier hun werk te doen. Hierin neemt ze ook ruim 28 jaar ervaring mee als communicatie- en strategisch adviseur bij de overheid.

Haar speciale interesse gaat uit naar thema’s van hechting, verlies van kort of lang geleden, trauma en burn-out. Haar missie is om cliënten en studenten naar hun hart te brengen, met beide benen op de grond. Ervaren, voelen en leren begrijpen wat je lijf vertelt. Contact van mens tot mens met hoofd, hart en buik. Verbinding, ontmoeting, ernst, relativering en humor. Jeanne blijft zichzelf ook ontwikkelen, nieuwsgierig naar wat er te ontdekken is. Ze heeft een voorkeur voor lichaamsgericht en systemisch werken, creatief werken en mindfulness.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.