...
Ina Feitsma - trainer opleiding Coach Practitioner en Master Coach

Ina Feitsma

Supervisor

Ina Feitsma is gevestigd als fulltime trainster, coach/counselor en loopbaanbegeleidster. Ze is geregistreerd als NOBCO-EMCC Master Practitioner Coach. Ina werkt zowel individueel als in groepsverband door middel van gesprekken en het geven van trainingen, workshops en cursussen. De methodieken en technieken die zij hierbij toepast, zijn ontleend aan de transactionele analyse, het systemische werk, de cognitieve therapie, neurolinguïstisch programmeren en de psychosynthese.

Ina Feitsma legt in haar begeleidingswerk de nadruk op de combinatie van het voelen, denken en doen. Zij creëert een veilige omgeving, waarbinnen mensen in staat zijn te werken aan blijvende verandering en ontwikkeling van binnenuit, op basis van zelfreflectie, inzicht en daadkracht.

Ina is trainer in de opleiding Coach Practitioner.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.