...
Ivo Callens docent coachopleiding Europees Instituut de Baak

dr. I.G.Ph. (Ivo) Callens

Directeur Centre for Generative Leadership

Functie
Directeur Centre for Generative Leadership

College
Generatief leiderschap

Dhr. dr. I.G.Ph. (Ivo) Callens is dr. Sociale Wetenschappen en Psychotherapeut. Hij is internationaal opleider aan het Ruth Cohn Institute for TCI (Themagecentreerde interactie / Living Learning). Van 1987 tot 1997 was Ivo Callens Associate Professor aan Nyenrode University voor het vakgebied Organisational Behaviour & Leadership Development.

Hij was Programmadirecteur van het Advanced Management Programme voor eindverantwoordelijke directeuren en van meerdere (internationale) in company-verandertrajecten binnen het Executive Management Development Centre. Sinds 1998 leidt hij het door hem opgerichte Centre for Generative Leadership te Utrecht.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.