...
Eva Pieper - trainer coachopleiding Europees Instituut de Baak

Eva Pieper

Trainer

Iedereen heeft het in zich om zelf antwoorden te vinden en oplossingen te bedenken. Dat betekent ‘aan de slag’. Als je bereid bent om kritisch naar jezelf te kijken, ben je ook in staat om je persoonlijke effectiviteit sterk te verbeteren.

Door deelnemers met compassie te observeren en positief te stimuleren, maakt Eva een groeiproces mogelijk. Afhankelijk van de hulpvraag en ieders persoonlijke situatie gebruikt zij verschillende methodieken om de individuele doelstellingen te bereiken.

Vanuit haar theaterervaring past zij dramatische expressie toe om open en spelend te kunnen leren, ervaren en beleven. Eva besteedt veel aandacht aan lichaamstaal. Door vrijer en oorspronkelijker te bewegen communiceer je sterker en zelfbewuster.

 

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.