...
Eskil Elfferich

Eskil Elfferich

Trainer

Eskil Elfferich is sinds 1999 werkzaam als trainer en adviseur. Naast het werken op zelfstandige basis, heeft ze ook een aantal jaren als adviseur bij de Baak gewerkt. Haar hele werkzame leven heeft Eskil gewerkt voor zowel het bedrijfsleven als het onderwijs. Als onderwijskundige heeft een fascinatie voor alles wat met leren te maken heeft. Coachen is voor mij een van de meest waardevolle manieren van leren, omdat de lerende zelf centraal staat. De combinatie van coachen en taalwetenschappen maakt e-coachen voor haar zo interessant.

Wat anderen over haar zeggen:

“Deskundig met een persoonijke ‘touch’”
“Haar enthousiasme werkt aanstekelijk, dat maakt de betrokkenheid zo groot.”
“Door haar positieve blik op de wereld en de mensen, wordt iedere training vanzelf leuk.”
“Door Eskil heb ik geleerd door te zetten, ook als ik het soms even niet meer zag zitten.”

Eskil Elfferich is trainer in de online opleiding E-coaching Basis.

Bij al onze trainers zijn vanzelfsprekend dezelfde eindtermen en dezelfde te verwerven competenties leidend.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.