...
Dirk Hermans docent coachopleiding Europees Instituut de Baak

prof.dr. D. (Dirk) Hermans

Hoogleraar Psychologie K.U. Leuven

Functie
Hoogleraar Psychologie K.U. Leuven

College
Cognitief gedragsgerichte coaching en counseling

De heer prof. dr. D. (Dirk) Hermans is hoogleraar psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en directeur van het Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie aldaar. Hij is gedragstherapeut en supervisor bij de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie.

Hij geldt als expert op het gebied van de cognitieve gedragstherapie en heeft hierover tal van publicaties op zijn naam staan. Zo publiceerde hij als co-auteur het standaardwerk Inleiding tot de gedragstherapie en recent Fear and learning: From basic processes to clinical implications.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.