...
profiefoto_BrendaSlagter

Brenda Slagter

Raad van Advies

Brenda Slagter is sinds een aantal jaren lid van de RvA van Coach College de Baak, waar zij haar opleiding tot coach heeft gevolgd. ‘Mensen in beweging brengen vanuit hun talenten’: dat is haar kernpassie en de rode draad in haar professionele en persoonlijke leven. Ze werkt vanuit haar onderneming BS Original (as you can be) als coach, KerntTalenten analist, consultant learning & development en (interim) leider, vanuit haar talent ‘mensen te zien’ en haar persoonlijke missie ‘develop what’s (not yet) there’. 

Brenda werkt vanuit de overtuiging dat organisaties en mensen het verschil maken als iedereen werkt vanuit hun talenten en daarin wordt gezien, gewaardeerd en versterkt. Als (personal en business) coach wil ze bijdragen aan de ontwikkeling van krachtige (persoonlijk) leiders die vanuit hun eigen persoonlijke kracht bijdragen aan vitale organisaties, in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen; mensen die verschil maken. 

Een wereld die continu verandert, vraagt om voortdurend leren en ontwikkelen. Haar motto is derhalve: “if you don’t grow, you die”. Ze ziet het belang van waarde toevoegen en van het scheppen van duidelijkheid, vanuit authenticiteit. 

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.