...
ArthurKleinRouweler-profielfoto

Arthur Klein Rouweler

Raad van Advies

Arthur heeft een sterk geloof in de “eigen kracht” van de ander. Hij luistert scherp en gericht op de lading achter de woorden. Is conceptueel, gedreven en optimist. Extravert en tegelijk bescheiden. Hij heeft een creatieve en relativerende geest met helicopterview. Streeft als mens naar eenvoud en innerlijke rust.

Hij gelooft in het liever van binnenuit veranderen van een organisatie dan als buitenstaander. Rode draad in zijn leven is de menskant van de organisatie en de mensen zelf. Hij is zeer geïnteresseerd in wat hen beweegt. Faciliteert vanuit die interesse graag individuen en teams tot ontwikkeling. Doet dat door coaching en ook training.

Arthur was van 1985 tot eind 2015 werkzaam bij ABN AMRO in diverse, voornamelijk management rollen. Hij heeft in 2008 het ABN AMRO CoachesNetwerk opgericht, was coach en lid van het bestuur van dat netwerk. Hij heeft meerdere jaren trainingen en workshops op het gebied van coaching, gedrag, effectieve communicatie en coachend leiderschap gegeven. Vanaf begin 2016 doceert hij Bedrijfskundevakken aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is lid van de Raad van Advies van het Coach College de Baak.

Arthur: “De woorden: “Verbinding”, “ontwikkeling” en “betekenis” zijn bepalend voor wat ik doe en ook hoe ik dat doe. Uiteindelijk is er één overkoepelend en alomvattend thema dat mij drijft: liefde. Liefde voor mijn vak, voor de mensen om mij heen en voor de wereld als geheel”.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.