...
Eric de Waard 2022-2

Eric de Waard

Trainer - Supervisor

Eric de Waard werkt sinds 2010 als zelfstandig coach/counselor en trainer in Arnhem. Hij is Master Coach/Master Counselor en gecertificeerd begeleider van systeemopstellingen. Met een achtergrond van meer dan 25 jaar in het bedrijfsleven combineert hij de ervaring uit die periode met zijn passie voor wat mensen werkelijk beweegt.

Eric werkt vanuit systemisch perspectief en gebruikt werkvormen uit het oplossingsgericht werken, het neurolinguïstisch programmeren, transactionele analyse en psychosynthese. Hij richt zich op wat werkt en heeft daarbij een sterk ontwikkelde intuïtie voor wat gezien wil worden. Zijn werkwijze is een speelse mix van scherpe waarneming, diepgang en een gezonde dosis humor.  Soms stevig op de inhoud en altijd zacht op de persoon. “De mens die zich niet ontwikkelt, loopt de kans ingewikkeld te blijven”.

Eric de Waard is trainer in de opleiding Coach Practitioner.


‘Eerlijk en oprecht!’

Goede trainer – laat inzichten landen – prettige persoon in omgang.’

Eric is een authentiek persoon die doelgericht werkt vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid maar met compassie. Hij is objectief en neutraal (zonder oordeel) en creëert al vanaf de eerste trainingsdag een sfeer van openheid, ontspanning en vertrouwen. Geeft opbouwende feedback die je aanzet tot nadenken en thema’s laat bekijken vanuit een ander perspectief.’

Bij al onze trainers zijn vanzelfsprekend dezelfde eindtermen en dezelfde te verwerven competenties leidend.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.