...

Interview Hilde Bolt & Godfried IJsseling

Redactie Coaching Magazine in gesprek over Gabor Maté

De redactie van het Coaching Magazine, Hilde Bolt en Godfried IJsseling, in gesprek over Gabor Maté. Wat is de impact van stress op het lichaam?

Kijk hier voor meer informatie over de unieke online Masterclass op 18 juni van Gabor Maté , expert op het gebied van stress, trauma en de stress-ziekte-connectie.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.