Incompany of maatwerk opleidingen coaching

INCOMPANY OF MAATWERK OPLEIDINGEN COACHING

Onze ‘open’ coachopleidingen bieden we ook als incompany of maatwerktraject aan.
Daarnaast hebben we een aantal trainingen ontwikkeld die specifiek gericht zijn op interne coaches of coachend leidinggevenden.
Onderstaand vind je hiervan een aantal voorbeelden.

Combinaties zijn mogelijk en uiteraard wordt de invulling en het aantal dagdelen in overleg met de opdrachtgever afgestemd.

Meer weten? Neem contact met ons op via 0343 556343 of info@coachcollege.nl of vul het contactformulier in.

Vitaliteitscoaching

Als (intern) coach en coachend leidinggevende heb je te maken met verschillende factoren. Een daarvan is het vergroten van de veerkracht van je medewerkers en het verminderen van negatieve stress. Noodzakelijk in deze tijden waarin organisaties en daarmee rollen van medewerkers, voortdurend veranderen.
Die veranderingen leiden vaak tot gevoelens van onzekerheid. Er wordt vanuit de organisatie een sterk beroep gedaan op de veerkracht van medewerkers. Vragen rond werkstress en burn-out komen dan ook steeds vaker op je pad als coach of coachend leidinggevende. Om dergelijke vragen goed te kunnen begeleiden is kennis van deze problematiek onmisbaar.

In dit maatwerkprogramma Vitaliteitscoaching leer je coachees of medewerkers professioneel te begeleiden om hun veerkracht te vergroten en negatieve stress te verminderen. Je doet kennis op over deze onderwerpen middels vakliteratuur, een werkcollege en een webinar. Je oefent in de training met concrete basisinterventies en raakt vertrouwd met de mogelijkheden en effecten hiervan.

Na afronding zijn deelnemers in staat om coachees adequaat te begeleiden met als doel het (her-)vinden van hun innerlijke stevigheid en veerkracht. Ze hebben hun repertoire aan concrete effectieve interventies aanzienlijk uitgebreid. En de effectiviteit als coach of coachend leidinggevende is aanzienlijk vergroot.

Veerkracht is van essentieel belang om in balans te blijven in steeds veranderende omgevingen. Lichaam en geest zijn bij veel mensen in onbalans. Help veerkracht te vergroten en negatieve stress te hanteren en verminderen.

Programma
De training Vitaliteitscoaching bestaat uit 6 dagdelen college en training. Deelnemers hebben individuele supervisie met de trainer waarin eigen ontwikkelpunten en context centraal staan en er is aandacht voor de integratie in de eigen werkwijze als coach.

Het programma stellen we in overleg samen, er kan dus afgeweken worden van het aantal dagdelen. Uiteraard zijn er combinaties met onderdelen uit andere opleidingen mogelijk.

Coachen in de organisatiecontext

Om coachees in organisaties optimaal te begeleiden is het van belang dat je als coach inzicht hebt in organisatiefactoren die het functioneren van medewerkers beïnvloeden. Zoals het systeem dat de organisatie vormt en de cultuur, waaronder de ‘ongeschreven regels’ en de stijl van leidinggeven.

In de training ‘Coachen in de context van de organisatie’ leer je relevante aspecten van de organisatie herkennen en betrekken bij je coaching. Samen met een ‘peer’ maak je een analyse van de organisatie waar(voor) je werkt. Tijdens de training ga je o.a. aan de slag met passende en creatieve werkvormen, zoals met systemische oefeningen. Tijdens een van de trainingsdagen staat het begrip ‘systemische herhaling’ centraal: patronen uit het verleden die in je huidige werk nog steeds een belangrijke rol spelen. Hoe verhoud je je -vanuit wie jij bent, vanuit jouw achtergrond en jouw overlevingsmechanismen- met de ontwikkelingen binnen de organisatie? Hoe verhouden je coachees zich hiermee? Hierbij zetten we o.a. een bril op vanuit de familie- en organisatieopstellingen.

Na afronding van ‘Coachen in de context van de organisatie’ kunnen deelnemers hun eigen organisatiecontext in kaart brengen en doelgericht betrekken bij hun coaching. Het repertoire aan concrete effectieve interventies is flink uitgebreid. En de effectiviteit als coach is aanzienlijk vergroot.

Als intern coach heb je altijd te maken met de context van de organisatie. Leer relevante factoren te herkennen en te betrekken in je coaching!

Programma
De opleiding Coachen in de context van de organisatie bestaat uit 5 dagdelen college en training. Deelnemers hebben individuele supervisie met de trainer waarin eigen ontwikkelpunten en context centraal staan en er is aandacht voor de integratie in de eigen werkwijze als coach.

Het programma stellen we in overleg samen, er kan dus afgeweken worden van het aantal dagdelen. Uiteraard zijn er combinaties met onderdelen uit andere opleidingen mogelijk.

Coachen met lef

Onvermijdelijk word je als coach in een organisatie  – en zelf deel van het systeem – geconfronteerd met lastige situaties zoals loyaliteitsconflicten en coachees met weerstand. Of je staat voor de vraag of bepaalde problematiek wel op jouw terrein als coach ligt. Lastige situaties vragen van jou als coach om professionele en persoonlijke stevigheid, gegrond in goed zelfinzicht.

Omgaan met lastige situaties vraagt lef. Je moet dan vaak gedrag vertonen dat je niet gemakkelijk afgaat of dat je liever vermijdt. Je onderzoekt tijdens de training Coachen met lef wat een lastige situatie met jou doet en hoe je daar meestal mee omgaat. In het verlengde daarvan maak je kennis met andere dan voor jou ‘veilige’ interventies en oefen je met de effecten hiervan.

Hoe neem jij je positie als autoriteit in? En krijg je deze ook? Als coach in een organisatie spelen vele factoren mee. Leer waar nodig krachtig positie te kiezen en door te pakken op cruciale momenten.

Programma
Coachen met lef bestaat uit 5 dagdelen college en training. Deelnemers krijgen individuele supervisie met de trainer waarin eigen ontwikkelpunten en context centraal staan en er is aandacht voor de integratie in de eigen werkwijze als coach

Na afronding durven deelnemers met lef te coachen en kunnen daardoor doorpakken op cruciale momenten en waar nodig krachtig positie kiezen. Hun repertoire aan concrete effectieve interventies is uitgebreid. Ook is de effectiviteit als coach aanzienlijk vergroot.

Het programma stellen we in overleg samen, er kan dus afgeweken worden van het aantal dagdelen. Uiteraard zijn er combinaties met onderdelen uit andere opleidingen mogelijk.

Spring naar toolbar